کیوان خسروی *در موضوع شیوع کرونا، مهمترین اولویت در جلسات بدون تعطیلی اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بررسی چشم انداز تبعات اقتصادی و اجتماعی این رخداد و نحوه بهره گیری از ظرفیت‌های ملی برای به حداقل رساندن آثار منفی آن بوده است.

در حال حاضر مجموعه دستگاه‌های کشوری و لشکری با همه توان خود در چارچوب برنامه‌ای مدون، اولویت‌های تعیین شده در حوزه ماموریتی خود را برای مبارزه با کرونا دنبال می‌کنند و دستاوردهای ارزنده‌ای نیز داشته‌اند.

توجه به آینده پس از بحران و چگونگی بهره گیری هوشمندانه از منابع موجود به منظور جلوگیری از وقوع احتمالی بحران‌های آتی نیز بخش دیگری از ماموریت مجموعه حاکمیت است که هم زمان در حال پیگیری است.

۰/۵ ( ۰ نظر )
بیشتر بخوانید...
فرانسه از آمریکا و چین خواست جهان را به بحران اقتصادی نکشانند